Skip to main content

Spacerując Union Street w Rochester w stanie Nowy Jork, wzdłuż apartamentowców, ścieżek rowerowych i drzew, trudno odnieść wrażenie, że jeszcze niedawno biegła tędy trasa szybkiego ruchu.  Tymczasem jeszcze 10 lat temu rozciągała się tu sześciopasmowa, trasa Inner Loop. Jej budowa w latach 50. i 60. oznaczała zburzenie ponad 250 budynków – mieszkalnych i komercyjnych. Mieszkańcy, tak jak w wielu innych tego typu sytuacjach zostali wysiedleni, a życie wokół trasy zamarło.   Wprawdzie idea likwidacji miejskich tras szybkiego ruchu zyskuje w ostatnich latach zwolenników, ale Rochester należy do pionierów w tym względzie. Dyskusje na temat zbiórki trasy zaczęły się już w latach 90. gdy liczba ludności miasta spadła o 30% w porównaniu z czasami, gdy była ona budowana. Decyzję ułatwiał fakt, że trasa nie była zbyt intensywnie używana. 

Po latach negocjacji i gromadzenia funduszy, trasę zamknięto w 2014 r. Trzy lata później na jej miejscu pojawił się już nowy bulwar, a wokół niego, stopniowo – osiedle. Wielokrotnie modyfikowany projekt zabudowy był owocem wielu narad i konsultacji z udziałem mieszkańców. Chodziło przede wszystkim o stworzenie przestrzeni, w której ludzie mogą mieszkać i żyć, o ograniczenie i spowolnienie ruchu samochodowego oraz zapewnienie przestrzeni dla pieszych i rowerzystów. Efekty nie zaspokajają jeszcze oczekiwań. Szykując się do likwidacji kolejnego odcinka trasy, co ma nastąpić do 2027 r., mieszkańcy mają nadzieję na więcej terenów zielonych oraz większe zróżnicowanie budownictwa, włączając domy jednorodzinne, a także dwu- i trzy rodzinne.

Już teraz jednak na przykładzie Rochester, inne miasta mogą uczyć się, jak można i jak warto  zagospodarowywać infrastrukturę drogową. Miejskie trasy szybkiego ruchu, które w połowie XX wieku postrzegano jako wymarzony sposób na rozwój przedmieść zużywają się, co stawia miasta przed koniecznością kolejnych inwestycji. Na pewno warto zacząć od uważnej refleksji, czy pieniądze wydać na ich odbudowę czy może na inny sposób zagospodarowania tego terenu.

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.

Najpopularniejsze teksty

Biblioteki na kółkach

Koniec poczty lotniczej

Ludzie uczą mówić rośliny

Bezpieczne przejście dla pum

Szybowce przyszłością lotnictwa

Elektroliza dobra na wszystko