Skip to main content

Drewno w miejsce betonu

Rok 2021 ma być tym, w którym zacznie się prawdziwa rywalizacja drewna jako materiału budowlanego z betonem i stalą. Stara się o to komisja Tall Wood Buildings Committee, powołana w ramach The International Code Council (ICC), która stworzyła międzynarodowe normy budowy obiektów z drewna, możliwe do zaimplementowania do kodeksu budowlanego. I chce im zapewnić odpowiednie standardy bezpieczeństwa.

To efekt rozwoju tzw. Mass Timber, czyli coraz bardziej trwałych technologii drewnianych, jak np. laminaty klejone krzyżowo (Cross Laminated Timber CLT), gdzie naprzemiennie klejone warstwy drewna dają konstrukcji ogromną wytrzymałość. Zanim wspominana Komisja sformułowała swoje rekomendacje, zleciła szereg testów odporności konstrukcji drewnianych, m.in. badając ich trwałość w starciu z ogniem. Badania przeprowadzono w federalnym laboratorium badań przeciwpożarowych ATF (Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives Fire Research Laboratory), największym na świecie laboratorium badania pożarów. „Testy ogniowe potwierdziły, że konstrukcje z masywu drewnianego spełniają i generalnie przewyższają wymagania dotyczące odporności ogniowej zawarte w obowiązującym prawie”, przekonują przedstawiciele Tall Wood Buildings Committee.

Promując swój projekt Komisja szczególną uwagę zwarca na cztery cechy jakimi wyróżnia się tzw. Mass Timber:
ognioodporność – podczas testu odporności ogniowej 5-warstwowa ściana z paneli z drewna klejonego krzyżowo (CLT) została poddana działaniu temperatur przekraczających 1.800 Fahrenheita (982 st.C) przez 3 godziny i 6 minut (w przepisach budowlanych mowa jest o 2 godzinach). Z testu wynika, że w czasie pożaru odsłonięta masa drewna zwęgla się na zewnątrz, tworząc warstwę izolacyjną chroniącą drewno wewnątrz budynku przed uszkodzeniem,
wytrzymałość – najnowsze budynki z masywu drewnianego ważą w przybliżeniu o 80 proc. mniej niż porównywalne budynki betonowe, co z kolei zmniejsza rozmiar ich fundamentów i bezwładnościowe siły sejsmiczne. Wysoki stosunek wytrzymałości do wagi stanowi o dużej odporności na wszelkie wstrząsy,
ekologiczność – zastąpienie stali tzw. Mass Timber zmniejszyłoby emisje dwutlenku węgla o 15–20 proc., według niektórych szacunków, krótkoterminowe wykorzystanie CLT i innych pojawiających się technologii drewna w budynkach od 7 do 15 pięter może mieć taki sam wpływ na kontrolę emisji, jak usunięcie z jezdni ponad 2 milionów samochodów na okres jednego roku,
oszczędność – ponieważ panele z drewna są prefabrykowane, a następnie montowane na miejscu, budynki wykonane tą metodą stawia się znacznie szybciej i przy znacznie prostszym procesie konsturkcyjnym, budynki z tzw. Mass Timber buduje się około 25 proc. szybciej niż budynki betonowe i wymagają o 90 proc. mniej ruchu budowlanego (construction traffic).
PRZECZYTAJ TAKŻE:

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.