Skip to main content

To pytanie postanowili sobie zadać naukowcy z Uniwersytetu Amsterdamskiego oraz Urban Cycling Institute. Dokładnie chodziło o to, dlaczego stale rośnie popularność połączenia dwóch środków transportu: roweru oraz pociągu. Czy takie łączone sposoby poruszania się zastępują podróże samochodowe czy są przede wszystkim przedłużeniem istniejących praktyk w zakresie podróży pociągiem i jazdy na rowerze?

W swoim badaniu zajęli się jednak nie samym Amsterdamem, ale tym w jaki sposób przemieszczają się mieszkańcy w rejonie Randstad. „Zgodnie z podejściem opartym na „biografii mobilności„, nasze badanie stara się zidentyfikować czynniki wyzwalające lub „kluczowe zdarzenia”, które prowadzą do upowszechnienia się roweru i pociągu, oraz zbadać ich związek z istniejącymi zachowaniami podróżniczymi”, podjęli naukowcy i przeprowadzili badania ankietowe wśród osób, które zaczęły regularnie dojeżdżać do pracy rowerem-pociągiem.

Przede wszystkim wyszło na to, że podobny odsetek respondentów zaczyna dojeżdżać do pracy tym łączonym środkiem transportu, aby zastąpić jazdę samochodem i transport publiczny, a przeważają ci, którzy wcześniej regularnie korzystali już z rowerów. 

Częstotliwość korzystania z innych środków transportu przed wyborem roweru-pociągu

Innym ciekawym aspektem jest to, że zazwyczaj coś musiało się zmienić w układzie przemieszczania się Holendrów: tylko w niektórych przypadkach ludzie przestawiali się na pociąg-rower podczas dotychczasowej podróży do pracy, a większość respondentów zaczęła korzystać z tej formy transportu po zmianie miejsca pracy lub zamieszkania. Mamy do tego cały szereg bardzo pragmatycznych argumentów za tym, aby nie korzystać z samochodu, najczęściej wymieniane to – korki uliczne, brak miejsc do parkowania i niższy koszt – a dopiero na czwartym miejscu pojawia się kwestia bardziej zrównoważonego środka transportu.

Główne powody korzystania z roweru-pociągu, zamiast samochodu

„Podsumowując, nasze odkrycia sugerują, że większość ludzi nie zaczyna dojeżdżać do pracy rowerem – pociągiem ze względu na szczególne preferencje, ale tylko dlatego, że uważają, że jest to najlepsza dostępna opcja. Niemniej jednak duży odsetek respondentów posiadających dostęp do samochodu sugeruje, że system rowerowo-pociągowy może stanowić atrakcyjną alternatywę dla mobilności międzymiastowej opartej na samochodach.”, podkreślają autorzy badaniia.

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.