Skip to main content

Gdy mamy coraz większe problemy ze źródłami wody pitnej, to coraz bardziej realna opcja. A w technologii odsalania notuje się postępy nie mniejsze niż w fotowoltaice czy magazynowaniu energii. Jednym z kluczowych czynników jest dekarbonizacja i uczynienie tego procesu całkiem ekologicznym.

Już dziś jest to coraz bardziej popularna technologia i chociaż najczęściej pisze się o kolejnych projektach powstających w Kalifornii, to desalinacja jest przede wszystkim domeną krajów z Bliskiego Wschodu. Jak na łamach WEF przekonuje Paddy Padmanathan Dyrektor Generalny ACWA Power, niektóre kraje regionu wykorzystują ją, aby zaspokoić nawet 90 proc. zapotrzebowania na wodę pitną. Co więcej, właśnie tutaj znajduje się 40 proc. światowych instalacji do odsalania wody. Najwięksi potentaci to Arabia Saudyjska, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar i Bahrajn.

Odsalanie za pomocą słońca

Jak widać na wykresie, moce przetwórcze bardzo szybko rosną. Na poważnie pojawiły się w latach 80-tych, ale prawdziwego przyspieszenia nabrały w XXI wieku. Od 2000 roku ich moc operacyjna wzrosła sześciokrotnie z 2,5 do przeszło 15 mln m3 dziennie. Tempo rozwoju jest więc imponujące, niemniej barierą na przyszłość jest znacząca emisja CO2. W Zatoce Perskiej 70 proc. instalacji opiera się o energochłonny proces odparowywania wody zasilany tanimi, miejscowymi paliwami kopalnymi. Co więcej, nawet coraz efektywniejszy i mniej energochłonny proces odwróconej osmozy wymaga wytworzenia wysokiego ciśnienia, do czego wykorzystuje się tradycyjne paliwa.

 

Jak jednak zauważa Paddy Padmanathan i tu następuje poprawa. „Znaczące postępy w materiałoznawstwie istotnie zmniejszają energochłonność procesu odwróconej osmozy, a gwałtowna redukcja kosztów energii odnawialnej do wytwarzania energii daje perspektywę wykorzystania jej jako paliwa”, mówi szef ACWA Power. Szczęściem w nieszczęściu jest korelacja, zgodnie z którą braki wody najczęściej występują w regionach mocno nasłonecznionych, takich właśnie jak Bliski Wschód. Stąd duży potencjał dla wykorzystania fotowoltaiki jako źródła energii dla procesu.

Prawidłowość ta ma znaczenie o tyle, że to właśnie Bliski Wschód i Afryka w największym stopniu będą wykrozystywać odsalanie wody. To najbardziej aktywny demograficznie obszar – do połowy wieku będzie tu mieszkać około 3,4 mld ludzi – gdzie problemy z dostępem do wody są największe. Prawie dwie trzecie ludności regionu mieszka na obszarach, na których brakuje wystarczającej ilości odnawialnych źródeł wody, a ponad 60 proc. zamieszkuje miejscach o wysokim obciążeniu wód powierzchniowych (globalna średnia to 35 proc.).

 

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.