Skip to main content

Cyfrowe miasta bliźniacze

Składane przez rządy centralne deklaracje odnoszące się do redukcji śladu węglowego niewiele zmienią, o ile  poszczególne miasta nie wyznaczą sobie w tej mierze celów i wskaźników ich realizacji – twierdzi  Adrian McGregor, założyciel i dyrektor ds. projektowania w firmie McGregor Coxall, zajmującej się projektowaniem urbanistycznym. Proponuje w tym celu utworzenie „cyfrowych miast bliźniaczych”, które umożliwiałyby – zarówno decydentom, jak i mieszkańcom – symulowanie zmian i obserwowanie ich efektów. – Dopiero od niedawna możemy tworzyć takich „cyfrowych bliźniaków”,  wykorzystując  dane satelitarne, teledetekcję i inne informacje.  A teraz dzięki sztucznej inteligencji możemy opracowywać najlepsze sposoby radzenia sobie z określonymi wyzwaniami.

Skoro miasta odpowiadają za ponad 75% emisji gazów cieplarnianych, ich uważne projektowanie jest zdaniem McGregora, najpilniejszym wyzwaniem w walce ze zmianami klimatycznymi. Postrzegane dotąd w opozycji do „natury”, miasta powinny, jego zdaniem, zostać uznane za formę „nowej natury”, a samo słowo „miasto” – zastąpione w dokumentach planistycznych słowem „biomiasto”. W ślad za tym idzie koncepcja biourbanizmu, koncentrująca się na kompleksowym charakterze miasta oraz dynamicznych interakcjach między jego poszczególnymi podsystemami, takimi jak mieszkańcy, gospodarka, infrastruktura, energia, mobilność, technologia, woda, odpady, żywność i ukształtowanie terenu.  

Kluczem do sukcesu odpowiedzialnego projektowania miast przy użyciu „cyfrowych bliźniaków” jest nie tylko zaawansowana technologia, ale również otwarty dostęp do danych, który sprawi, że zwykli ludzie będą lepiej rozumieli konsekwencje poszczególnych działań. Kolejnym warunkiem sukcesu jest możliwość monitorowania zmian w realnym życiu, czyli  wprowadzenie na większa inteligentnych liczników, które już zaczynają pojawiać się w domach i firmach. Gdybyśmy wiedzieli, gdzie i w jakim stopniu wykorzystywana jest energia, moglibyśmy zacząć od poziomu miasta, by kompleksowo ograniczać jej emisję – przekonuje McGregor.

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.