Skip to main content

W dobie circular economy każdy odpad chciałoby się poddać odzyskowi. W mieście jednym z większych wyzwań jest recycling tego, co pozostaje po rozbiórkach starych budynków, zwłaszcza betonu. Japończycy opracowali właśnie technologię łączenia go z drewnianą biomasą, aby tworzyć całkiem nowy hybrydowy materiał budowlany.

Problem związany z odzyskiem betonu polega na tym, że nietrudno rozseparować związany wcześniej cement z piaskiem. Co udaje się obecnie, to zmielenie starego betonu i używanie go jako kruszywa, które dodaje się do nowej betonowej mieszkanki. W ten sposób odzyskany wkład stanowić może np. 20 proc. nowej masy. Li Liang z Uniwersytetu w Tokio tłumaczy co prawda, że kruszywo można poddać poważniejszej obróbce i na nowo wyprodukować cement, ale to mocno obciążający środowisko proces. On wraz z zespołem znalazł całkiem inne rozwiązanie.
To zmielonego betonu dodał to, co znamy pod postacią biomasy trafiającej do pieców w nowoczesnych elektrowniach, która składa się z trocin, zrębków drzewnych oraz odpadów rolniczych. Kluczowym elementem jest tu lignina, obok celulozy podstawowy składnik drewna. To polimer mający właściwości lepiszczowe, który odpowiada za zwartość struktury komórek drewna. Nadaje mu wytrzymałość na ściskanie i utrzymuje jego sztywność.

I właśnie te zalety ligniny wyzyskali Japończycy mieszając biomasę ze zmielonym betonem oraz wodą. Mieszanka jest podgrzewana i poddawana ciśnieniu, dzięki czemu lignina dokonuje tu tego samego, co w pieniu drzewa. Staje się klejem, który wypełnia szczeliny między cząstkami betonu. W efekcie powstaje nowy beton, który jest przy tym bardziej elastyczny, czyli bardziej odporny na naprężenia niż oryginalny. „Większość wytwarzanych przez nas produktów z recyklingu wykazywała lepszą wytrzymałość na zginanie niż zwykły beton”, powiedział Yuya Sakai, kierownik zespołu badawczego. „Te odkrycia mogą pomóc w przejściu na bardziej ekologiczny i bardziej ekonomiczny przemysł budowlany, który nie tylko zredukuje ilość odpadów betonowych i drzewnych, ale także pomoże w rozwiązywaniu problemów zmian klimatycznych”, dodaje.

/Fot: Ryan Pedone//


PRZECZYTAJ TAKŻE:

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.