Skip to main content

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) choroby niezakaźne (NCD) są najważniejszą przyczyną śmierci. Ok. 71% zgonów na świecie w 2015 r. przypadało na choroby niezakaźne, głównie choroby krążenia (31%) a także nowotwory, cukrzycę i chroniczne choroby płuc. Choroby krążenia odpowiadały za 45% umieralności, czyli 2,14 mln śmierci rocznie. Szacuje się, że aż 80% przedwczesnych śmierci z powodu ataku serca, udaru czy cukrzycy można uniknąć, na przykład poprzez właściwą dietę, aktywność fizyczną, monitorowanie poziomu ciśnienia krwi, czy unikanie tytoniu. Trudniej uniknąć zanieczyszczenia powietrza. Choć długo ignorowano je jako czynnik ryzyka śmierci, obecnie ocenia się, że ok 9 mln przedwczesnych zgonów na świecie wiąże się z zanieczyszczeniem środowiska, z czego połowa – z zanieczyszczeniem powietrza.

Nowe badanie opublikowane w European Heart Journal opiera się na wynikach 41 badań populacyjnych przeprowadzonych w 16 krajach. Z jednej strony wzięto w nim pod uwagę czynniki związane z wiekiem, stylem życia i miejscem (krajem) zamieszkania, z drugiej – modele symulujące chemiczne zmiany w atmosferze i procesy meteorologiczne, włączając w to naturalną i powodowaną przez człowieka emisję gazów cieplarnianych. O ile poprzednie analizy opierały się głównie na danych z Europy i stanów Zjednoczonych, tym razem do badania włączono także dane z Chin, gdzie poziom zanieczyszczeń jest znacznie wyższy. Tym samym w modelu uwzględniono znacznie większy zakres poziomu zanieczyszczeń.

Wyniki okazały się przygnębiające. Wg autorów badania, aż 8,79 mln ludzi rocznie przedwcześnie umiera z powodu złej jakości wdychanego powietrza. W samej Europie z tego powodu umiera 133 na 100 tys. osób. Oznacza to również, że przewidywalna długość życia Europejczyków spada o ok. 2,2 roku. Przede wszystkim efekt ten ujawnia się w postaci chorób krążenia: 15-28% łącznej liczby 1,85 mln zgonów wywołanych chorobami krążenia w krajach Unii Europejskiej ma związek ze z zanieczyszczeniem powietrza. Jego szkodliwy wpływ może nawet przekraczać poziom ryzyka związanego z paleniem papierosów.
W świetle badania, poprawa jakości powietrza jest więc niezbędnym i skutecznym środkiem zapobiegania chorobom i przedwczesnej umieralności.

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.