Skip to main content

To ma być ten rok – w 2023 sprzedaż aut elektrycznych (BEV) w Polsce mocno przyspieszy. Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) przewiduje, że podwoi się względem 2022 roku i osiągnie 30 tys. Do tego dojdzie prawie 29 tys. hybryd typu pług-in (PHEV), czyli z możliwością ładowania. Także u nas zaczyna być już odczuwalny trwający od dwóch lat światowy boom na elektryki, o którym piszemy w naszym raporcie Greenbook 2023

W swojej analizie Polish EV Outlook PSPA wskazuje też na przyczyny tego przyspieszenia. Są wśród nich m.in. 
– wyznaczone przez Unię Europejską cele w zakresie dekarbonizacji sektora transportu drogowego,
– rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania,
– coraz bogatsza oferta modelowa BEV i PHEV,
– postęp technologiczny,
– wprowadzenie skutecznych mechanizmów dofinansowania ze środków publicznych.

Rynek kształtować się będzie nie tylko w tym, ale i kolejnych latach, kiedy to wzrosty sprzedaży mają być jeszcze większe. PSPA szacuje, że w 2025 roku sprzedaż elektryków przekroczy już 100 tys. i zdecydowanie zdystansuje hybrydy typu pług-in – tutaj szacunki mówią o 68,5 tys. aut. Biorąc pod uwagę, że obecna sprzedaż nowych samochodów osobowych sięga 420 tys. będzie to już spory kawałek rynku motoryzacyjnego. Same, czyste elektryki będą stanowić niemal jedną czwartą jego część, a łącznie z hybrydami ich udział powinien sięgnąć około 40 proc. (PSPA szacuje jednak, że w tym czasie ogólnie wzrośnie sprzedaż aut i udział elektryków sięgnie 14,7 proc.)

Dane te tym większe wrażenie robią biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze pięć lat temu sprzedaż elektryków sięgała ledwie 1 tys. pojazdów. Kluczowym czynnikiem napędzającym sprzedaż nie mają być jednak zakupy prywatne, ale wymiana flot samochodowych przez firmy, które czynią z tego element polityki prośrodowiskowej i traktują jako jeden z celów strategii ESG. To sprawia, że znacząco zwiększy się także sprzedaż samochodów ciężarowych z napędem elektrycznym. Według PSPA do 2025 roku wzrośnie z 200 pojazdów jakie odnotowano w zeszłym roku, do 2,8 tys. aut.      

/Fot: andreas160578 via Pixabay//

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.

Najpopularniejsze teksty

Biblioteki na kółkach

Koniec poczty lotniczej

Ludzie uczą mówić rośliny

Bezpieczne przejście dla pum

Szybowce przyszłością lotnictwa

Elektroliza dobra na wszystko