Skip to main content

To ma być ten rok – w 2023 sprzedaż aut elektrycznych (BEV) w Polsce mocno przyspieszy. Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) przewiduje, że podwoi się względem 2022 roku i osiągnie 30 tys. Do tego dojdzie prawie 29 tys. hybryd typu pług-in (PHEV), czyli z możliwością ładowania. Także u nas zaczyna być już odczuwalny trwający od dwóch lat światowy boom na elektryki, o którym piszemy w naszym raporcie Greenbook 2023

W swojej analizie Polish EV Outlook PSPA wskazuje też na przyczyny tego przyspieszenia. Są wśród nich m.in. 
– wyznaczone przez Unię Europejską cele w zakresie dekarbonizacji sektora transportu drogowego,
– rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania,
– coraz bogatsza oferta modelowa BEV i PHEV,
– postęp technologiczny,
– wprowadzenie skutecznych mechanizmów dofinansowania ze środków publicznych.

Rynek kształtować się będzie nie tylko w tym, ale i kolejnych latach, kiedy to wzrosty sprzedaży mają być jeszcze większe. PSPA szacuje, że w 2025 roku sprzedaż elektryków przekroczy już 100 tys. i zdecydowanie zdystansuje hybrydy typu pług-in – tutaj szacunki mówią o 68,5 tys. aut. Biorąc pod uwagę, że obecna sprzedaż nowych samochodów osobowych sięga 420 tys. będzie to już spory kawałek rynku motoryzacyjnego. Same, czyste elektryki będą stanowić niemal jedną czwartą jego część, a łącznie z hybrydami ich udział powinien sięgnąć około 40 proc. (PSPA szacuje jednak, że w tym czasie ogólnie wzrośnie sprzedaż aut i udział elektryków sięgnie 14,7 proc.)

Dane te tym większe wrażenie robią biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze pięć lat temu sprzedaż elektryków sięgała ledwie 1 tys. pojazdów. Kluczowym czynnikiem napędzającym sprzedaż nie mają być jednak zakupy prywatne, ale wymiana flot samochodowych przez firmy, które czynią z tego element polityki prośrodowiskowej i traktują jako jeden z celów strategii ESG. To sprawia, że znacząco zwiększy się także sprzedaż samochodów ciężarowych z napędem elektrycznym. Według PSPA do 2025 roku wzrośnie z 200 pojazdów jakie odnotowano w zeszłym roku, do 2,8 tys. aut.      

/Fot: andreas160578 via Pixabay//

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.