Skip to main content

Wprowadzenie opłat za emisję metanu do atmosfery oznacza, że po CO2 przyszedł wreszcie czas, aby rozprawić się z drugim kluczowym gazem cieplarnianym. Dla przypomnienia, metan (CH4) utrzymuje się w powietrzu przez około 12 lat — w porównaniu z ponad 1000 lat dla CO2 — ale zaraz po uwolnieniu powoduje około 120 razy większe ocieplenie. Stąd rozprawienie się z jego emisją wydaje się pilniejsze i szybsze do zrobienia.

Wprowadzony w USA podatek nazwany Inflation Reduction Act Methane Emissions Charge będzie obowiązywał od 2024 roku. Podobnie jak w przypadku CO2 dotyczy przedsiębiorstw i zacznie się od 900 dolarów za tonę metanu uwalnianego do powietrza powyżej ustalonego progu. Amerykanie szacują, że z nowego podatku pozyskają 1,5 miliarda dolarów, które przeznaczą na ograniczenie emisji, w tym na wymianę nieszczelnego sprzętu i monitorowanie metanu. Nowy podatek nie spotkał się z bardzo dużym oporem biznesu – zwłaszcza branży paliwowo-energetycznej – która jest przekonana, że szybko dostosuje się do określonych w ustawie wymogów i nie będzie musiała wnosić dodatkowych opłat.

Ustawa, którą forsowali Demokraci i prezydent Joe Biden spotkała się za to z bardzo optymistycznym przyjęciem środowiska naukowego. „Metan ma nieproporcjonalny wpływ na ocieplenie w krótkim czasie. Przynosi więcej szkód niż CO2. Usuwając metan moglibyśmy potencjalnie uniknąć krytycznych zdarzeń wpływających na nasz klimat”, mówi Desiree Plata, dyrektor MIT Methane Network, którego celem jest zmniejszenie emisji metanu o 45 procent do 2030 r., co pozwoliłoby zaoszczędzić do 0,5 st.C ocieplenia do 2100 r

Ograniczenie emisji metanu m.in. spowolni rozmrażanie wiecznej zmarzliny. W przeciwnym razie mogłoby to doprowadzić do masowych uwolnień metanu nie tylko na biegunach. Powstrzymanie wzrostu temperatury ograniczy też rosnącą CH4 emisję z terenów podmokłych. 

/Fot: icompetent by PxHere//

 

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.