Skip to main content

Choć dla większości ludzi sposób docierania do pracy okazuje się nawykiem trudnym do zmiany, w ciągu ostatnich kilkunastu lat, wiele osób zrezygnowało z codziennych dojazdów własnym samochodem na rzecz innych rozwiązań. Jak wynika z danych American Community Survey, dotyczy to nawet Amerykanów. Od 2000 r. prawie połowa 100 największych miast w USA zanotowała wzrost wykorzystania transportu publicznego. Również rowery mają coraz większy udział w codziennych dojazdach do pracy i szkoły – wzrost raportują aż 92 ze 200 największych miast, choć nadal udział ten jest bardzo niewielki (0,6 proc. średnio w skali kraju). Zamiast dojeżdżać samochodami do pracy, Amerykanie najczęściej wybierają … pracę w domu albo w znajdującej się niedaleko kawiarni, do której mogą dojść pieszo.

W latach 2000-2014 prawie 2,4 mln ludzi dołączyło do grona osób zdalnie pracujących – ich łączna liczba wynosi już 6,5 mln. Co więcej ich udział wśród ogółu zatrudnionych wzrósł z 3,2 do 4,5%. Wzrost zanotowano we wszystkich 100 największych miastach (jedyny wyjątek stanowiła Omaha), a w zachodniej i południowej części USA przekroczył on nawet 3 punkty procentowe. Przy takiej dynamice, liczba osób, które decydują się na to, by pracować, w ogóle nie dojeżdżając do pracy prześciga liczbę tych, którzy wybierają inny sposób dojazdu. Obok tych, którzy wybierają pracę z domu, rośnie również grupa osób, które część swojego czas pracy wykorzystuje w domu. Według sondażu Gallupa w 2016 r. 43% osób zatrudnionych w Stanach Zjednoczonych, zadeklarowało, że w pewnym stopniu pracuje zdalnie. Rośnie nie tylko liczba Amerykanów, którzy pracują z domu, ale i liczba godzin przepracowywanych w ten sposób. W porównaniu z 2012 r. mniej osób pracuje z domu przez jeden dzień w tygodniu, natomiast więcej (wzrost z 24% do 31%), że pracuje w ten sposób od 4 do 5 dni w tygodniu.

Najchętniej ta forma zatrudnienia wykorzystywana jest w branży transportowej, komputerowej i informatycznej, gdzie ponad połowa pracowników pracuje z jakimś stopniu zdalnie. Gwałtowne zmiany zachodzą jednak również w usługach finansowych, ubezpieczeniach i nieruchomościach. Zmieniają się nie tylko realia, ale i nastawienie wobec pracy z domu. O ile jeszcze w 2012 r., pracownicy, którzy spędzali więcej czasu w siedzibie firmy, deklarowali większe zaangażowanie w pracę, w danych z 2016 r. zależności takiej nie widać. Najbardziej zaangażowani okazali się ci, którzy poza biurem spędzają 60-80% czasu pracy.

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.