Skip to main content

Sztuczna inteligencja stworzyła wizję zrównoważonego miasta pełnego obsadzonych zielenią budynków o gibkich kształtach. AI było rzecz jasna tylko pomocnikiem indyjskiego projektanta Manasa Bhatii. To on zadał jej pracę wykreowania wizji metropolii, która odpowiadałaby na obecne wyzwania, przed którymi stoi cywilizacja.

Z jednej strony są to zmiany klimatyczne, a z drugiej postępująca urbanizacja. Odpowiedzią jest seria obrazów AI x Future Cities, która przestawia futurystyczne biofilne wieże same oczyszczające powietrze dzięki drzewom, krzewom oraz plantacjom alg jakie rosną na ich fasadach. Zielone struktury mają być kluczowe dla nowoczesnego społeczeństwa i infrastruktury. Nie tylko dzięki  redukcji emisji dwutlenku węgla, ale także minimalizacji stosowania sztucznego chłodzenia.

„Projekt ten rozpoczął się jako poszukiwanie wizualizacji drapaczy chmur przyszłości. Czy te wysokie budynki mogą zapewnić wystarczającą ilość zielonej przestrzeni i oczyścić powietrze w miastach? Architekci od dawna dzielą się wizją futurystycznych miast, które są utopią energii odnawialnej, z czystym powietrzem i wystarczającą ilością zielonej przestrzeni dla każdego. Dzięki narzędziom typu AI text-to-image, takim jak Midjourney, nie sposób nie spróbować tego zwizualizować”, wyjaśnia autor projektu

Mamas Bhatia zaznaczył, że dla uzyskania pożądanych rezultatów, musiał przeprowadzić kilka iteracji. Po wygenerowaniu kilku obrazów kilkakrotnie modyfikował początkowe założenia podsuwane SI jako dane wejściowe. Ten tzw. prompt zawierał takie słowa klucze jak: symbiotic, biomimetic, fluidic apartments, made of algae,bioluminescent material, act as air purification towers, futuristic city, HD, HQ, hyperreal, photoreal, etc.

/Fot: Manas Bhatia//

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.