Skip to main content

14 września 2017 r. w Barze Prasowym w Warszawie odbędzie się pierwsza edycja Warszawskiej Zupy. Miasto2077 wraz ze Stowarzyszeniem Ludzi Nowoczesnych oraz Partnerami – Echo InvestmentBarem Prasowym, zapraszają na spotkanie, które wspiera na starcie autorów miejskich projektów. Wszystkich zainteresowanych zgłoszeniem pomysłu na rozwiązanie miejskie zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Zupa wywodzi się z Detroit. Pierwsza edycja odbyła się w 2012 roku. Dziś, w różnych dzielnicach tego miasta organizowanych jest kilkadziesiąt kolacji w ciągu roku. Pomysł zawędrował do innych miast na świecie m.in. do Liverpoolu, Chicago czy Krakowa.

Zupa to bardzo prosta idea. Mieszkańcy miasta spotykają się wieczorem w luźnej atmosferze. Przy drzwiach wpłacają niewielką kwotę za udział w wydarzeniu i posiłek. Słuchają czterech krótkich, pełnych pasji wystąpień o pomysłach na uatrakcyjnienie miasta. Zadają ich autorom pytania. Dostają porcję zupy. W trakcie posiłku zastanawiają się i dyskutują o poznanych pomysłach. Gdy zjedzą, wypełniają karty do głosowania i wskazują projekt, który zrobił na nich największe wrażenie. Pieniądze, które uczestnicy wpłacą przy wejściu otrzymuje zwycięzca. Przyznane są mu na zasadzie zaufania. Nie musi wypełniać skomplikowanej dokumentacji, nie musi sprawozdawać z wykorzystania środków. Warunkiem jest zobowiązanie do udziału w następnej Zupie, gdzie opowiada jak wykorzystał zdobyte pieniądze.

Pulę nagród w Warszawskiej Zupie powiększy wkład partnera, Echo Investment, największej grupy deweloperskiej w Polsce (do 5 tys. zł na zasadzie złotówka do złotówki z kwoty uzyskanej od uczestników). Udział w przedsięwzięciu stanowi realizację misji firmy i chęć zrozumienia, w jaki sposób mieszkańcy Warszawy chcą kształtować swoje miasto.
Partnerem Zupy jest też Prasowy, kultowy bar mleczny. Miejsce, w którym czuje się klimat Warszawy. Prasowy udostępnia swoją przestrzeń wszystkim, którzy chcą się tego dnia spotkać, zjeść zupę i zagłosować na najciekawszy miejski projekt.

Wsparcie, społeczność, zaufanie, kreatywność, zabawa – o to chodzi w Zupie. Chcemy pomóc ciekawym pomysłom zaistnieć w rzeczywistości. Dać napęd na starcie. Pokazać, że warto robić coś z pasją dla miejskiej społeczności.

Najważniejsze terminy ZUPY:
15.07.2017 r. – 07.09.2017 r. trwa pozyskiwanie projektów, które będą starać się o finansowanie. Wszystkich zainteresowanych podjęciem walki o fundusze uzbierane podczas wydarzenia zachęcamy do wypełnienia ankiety.
8.09.2017 r. – to dzień, w którym jury wybiera 4 najciekawsze projekty,
pomiędzy 8.09.2017 r. a 13.09.2017 r. – odbędzie się szkolenie dla autorów wybranych projektów, mające przygotować ich do wystąpienia zgodnie z zasadami Zupy: krótko, na temat i bez wspierania się technologią, bo przecież słuchamy ludzi z pasją, a nie patrzymy na prezentację w PowerPoint.
14.09.2017 r. – dzień debiutu Warszawskiej Zupy, pierwsza edycja wydarzenia. O 19.00 spotykamy sięPrasowym na Marszałkowskiej 10/16. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Warszawy. Im nas więcej, tym więcej zbierzemy środków na zwycięski projekt.

Zaraz po 14 września zaczynamy przygotowania do kolejnej Warszawskiej Zupy.

 

REGULAMIN WARSZAWSKIEJ ZUPY
Warszawska Zupa to wydarzenie społeczne połączone ze zbiórką pieniędzy, organizowane przez Stowarzyszenie Ludzi Nowoczesnych oraz redakcję Miasto2077.

I. Projekty

 1. Każdy, kto chce zaprezentować swój projekt w ramach Warszawskiej Zupy, zgłasza go za pośrednictwem formularza znajdującego się pod adresem internetowym: http://www.miasto2077.pl/warszawska-zupa-ankieta/.
 2. Zgłaszane projektu muszą spełniać następujące warunki:
  • być skierowane do mieszkańców Warszawy,
  • być dostępne (bezpłatne),
  • realizować cele społeczne.
 3. Tematyka projektów powinna zawierać się następujących obszarach:
  • miejska zieleń,
  • współdzielenie,
  • budowanie społeczności,
  • budowanie tożsamości,
  • edukacja,
  • ekologia,
  • kultura,
  • rozrywka.
 4. Spośród projektów zgłoszonych do Warszawskiej Zupy wybierane są cztery, które biorą udział w wydarzeniu.
 5. Projekty wybierane są przez komisję złożoną z przedstawicieli Stowarzyszenia Ludzi Nowoczesnych, redakcji Miasto2077 oraz Partnerów.
 6. Wybór projektów odbywa się w drodze głosowania.
 7. Przy wyborze członkowie komisji kierują się następującymi kryteriami:
  • na ile projekt spełnia warunki określone przez regulamin,
  • na ile projekt mieści się w obszarach wyznaczonych w regulaminie,
  • na ile realistyczne są założenia projektu, czy uda się go zrealizować zgodnie z nimi,
  • na ile oryginalny jest projekt,
  • jak duże korzyści mieszkańcy Warszawy odniosą dzięki projektowi,
  • jak duży jest zasięg oddziaływania projektu,
  • czy idea projektu zapewnia różnorodność puli projektów.
 8. Projekt, który nie został wybrany do danej edycji Warszawskiej Zupy może zostać zgłoszony do następnej edycji wydarzenia.
 9. Projekt, który nie wygrał danej edycji Warszawskiej Zupy może zostać zgłoszony do następnej edycji wydarzenia.
 10. Projekt, który wygrał daną edycję Warszawskiej Zupy nie może zostać zgłoszony do następnej edycji wydarzenia.

II. Wydarzenie

 1. Warszawska Zupa jest rodzajem publicznej zbiórki pieniędzy – zebrane fundusze Stowarzyszenie Ludzi Nowoczesnych przekaże na realizację zwycięskiego projektu.
 2. Warszawska Zupa to wydarzenie składające się z czterech części:
  • zbiórka pieniędzy (A),
  • prezentacje i sesje pytań (B),
  • posiłek (C),
  • głosowanie (D).

A. Zbiórka Pieniędzy

 1. Do głosowania uprawnia karta do głosowania.
 2. Przed odbiorem karty do głosowania uczestnik wydarzenia proszony jest o wpłatę donacji – sugerowana kwota to 15 zł.
 3. Każdy uczestnik może otrzymać tylko jedną kartę do głosowania.
 4. Karty do głosowania można odbierać do końca posiłku.
 5. Liczba kart do głosowania, a przez to też uczestników spotkania jest ograniczona do 300 osób.

B. Prezentacja

 1. Przed wydarzeniem każdy z autorów zostanie przeszkolony z występowania przed publicznością i prezentacji projektów, chyba że zadeklaruje, że nie chce szkolenia albo nie stawi się na szkolenie w wyznaczonym terminie.
 2. Autorzy projektów, które zostały wybrane do wzięcia udziału w danej edycji
  Warszawskiej Zupy prezentują je w formie ustnej, bez użycia urządzeń elektronicznych.
 3. Prezentujący będzie mieć 5 minut na wystąpienie.
 4. Bezpośrednio po każdej prezentacji odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi dotycząca danego projektu – będzie trwać około 5 minut.

C. Posiłek

 1. Karta do głosowania uprawnia również do odbioru posiłku.
 2. W czasie posiłku uczestnicy mają możliwość rozmawiania z autorami projektów.

D. Głosowanie

 1. Po prezentacji projektów oraz dyskusji uczestnicy mają jedną godzinę na oddanie głosów.
 2. Wyboru dokonują na kartach do głosowania poprzez wstawienie “x” w okienko przy danym projekcie.
 3. Karty do głosowania wrzucają do urny.
 4. W liczeniu głosów mogą brać udział uczestnicy spotkania.
 5. Autor projektu, na który oddano największą liczbę głosów, otrzymuje wszystkie pieniądze zgromadzone podczas zbiórki.
 6. Stowarzyszenie Ludzi Nowoczesnych zobowiązuje się do tego aby autorowi projektu, na który oddano największą liczbę głosów, przekazać dodatkową kwotę dofinansowania równą kwocie zgromadzonej podczas zbiórki, nie większą jednak niż 5.000 PLN (pięć tysięcy złotych).
 7. Kwota ta zostanie przekazana w formie przelewu na konto wskazane przez zwycięzcę głosowania.

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.

Najpopularniejsze teksty

Bilet na wszystkie miasta

Przestroga płynąca z morza

Szwedzki second-hand z deskami

Tanie magazyny energii z OZE