Skip to main content

Warszawska Zupa – Regulamin

REGULAMIN WARSZAWSKIEJ ZUPY
Warszawska Zupa to wydarzenie społeczne połączone z publiczną zbiórką pieniędzy, organizowane przez Stowarzyszenie Ludzi Nowoczesnych oraz redakcję Miasto2077.

I. Projekty

 1. Każdy, kto chce zaprezentować swój projekt w ramach Warszawskiej Zupy, zgłasza go za pośrednictwem formularza znajdującego się pod adresem internetowym: http://www.miasto2077.pl/warszawska-zupa-ankieta/.
 2. Zgłaszane projektu muszą spełniać następujące warunki:
  • być skierowane do mieszkańców Warszawy,
  • być dostępne (bezpłatne),
  • realizować cele społeczne.
 3. Tematyka projektów powinna zawierać się następujących obszarach:
  • miejska zieleń,
  • współdzielenie,
  • budowanie społeczności,
  • budowanie tożsamości,
  • edukacja,
  • ekologia,
  • kultura,
  • rozrywka.
 4. Spośród projektów zgłoszonych do Warszawskiej Zupy wybierane są cztery, które biorą udział w wydarzeniu.
 5. Projekty wybierane są przez komisję złożoną z przedstawicieli Stowarzyszenia Ludzi Nowoczesnych, redakcji Miasto2077 oraz Partnerów.
 6. Wybór projektów odbywa się w drodze głosowania.
 7. Przy wyborze członkowie komisji kierują się następującymi kryteriami:
  • na ile projekt spełnia warunki określone przez regulamin,
  • na ile projekt mieści się w obszarach wyznaczonych w regulaminie,
  • na ile realistyczne są założenia projektu, czy uda się go zrealizować zgodnie z nimi,
  • na ile oryginalny jest projekt,
  • jak duże korzyści mieszkańcy Warszawy odniosą dzięki projektowi,
  • jak duży jest zasięg oddziaływania projektu,
  • czy idea projektu zapewnia różnorodność puli projektów.
 8. Projekt, który nie został wybrany do danej edycji Warszawskiej Zupy może zostać zgłoszony do następnej edycji wydarzenia.
 9. Projekt, który nie wygrał danej edycji Warszawskiej Zupy może zostać zgłoszony do następnej edycji wydarzenia.
 10. Projekt, który wygrał daną edycję Warszawskiej Zupy nie może zostać zgłoszony do następnej edycji wydarzenia.
 11. Każdy Projekt, który uczestniczy w danej edycji Warszawskiej Zupy ma prawo ubiegać się także o dofinansowanie w ramach zbiórki internetowej – patrz pkt. III

II. Wydarzenie

 1. Warszawska Zupa jest rodzajem publicznej zbiórki pieniędzy – zebrane fundusze Stowarzyszenie Ludzi Nowoczesnych przekaże na realizację zwycięskiego projektu.
 2. Warszawska Zupa to wydarzenie składające się z czterech części:
  • zbiórka pieniędzy (A),
  • prezentacje i sesje pytań (B),
  • posiłek (C),
  • głosowanie (D).

A. Zbiórka Pieniędzy

 1. Do głosowania uprawnia karta do głosowania.
 2. Przed odbiorem karty do głosowania uczestnik wydarzenia proszony jest o wpłatę donacji – sugerowana kwota to 10 zł.
 3. Każdy uczestnik może otrzymać tylko jedną kartę do głosowania.
 4. Karty do głosowania można odbierać do końca posiłku.
 5. Liczba kart do głosowania, a przez to też uczestników spotkania jest ograniczona do 300 osób.

B. Prezentacja

 1. Przed wydarzeniem każdy z autorów zostanie przeszkolony z występowania przed publicznością i prezentacji projektów, chyba że zadeklaruje, że nie chce szkolenia albo nie stawi się na szkolenie w wyznaczonym terminie.
 2. Autorzy projektów, które zostały wybrane do wzięcia udziału w danej edycji
  Warszawskiej Zupy prezentują je w formie ustnej, bez użycia urządzeń elektronicznych.
 3. Prezentujący będzie mieć 5 minut na wystąpienie.
 4. Bezpośrednio po każdej prezentacji odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi dotycząca danego projektu – będzie trwać około 5 minut.

C. Posiłek

 1. Karta do głosowania uprawnia również do odbioru posiłku.
 2. W czasie posiłku uczestnicy mają możliwość rozmawiania z autorami projektów.

D. Głosowanie

 1. Po prezentacji projektów oraz dyskusji uczestnicy mają jedną godzinę na oddanie głosów.
 2. Wyboru dokonują na kartach do głosowania poprzez wstawienie “x” w okienko przy danym projekcie.
 3. Karty do głosowania wrzucają do urny.
 4. W liczeniu głosów mogą brać udział uczestnicy spotkania.
 5. Autor projektu, na który oddano największą liczbę głosów, otrzymuje wszystkie pieniądze zgromadzone podczas zbiórki.
 6. Stowarzyszenie Ludzi Nowoczesnych zobowiązuje się do tego aby autorowi projektu, na który oddano największą liczbę głosów, przekazać dodatkową kwotę dofinansowania równą kwocie zgromadzonej podczas zbiórki, nie większą jednak niż 5.000 PLN (pięć tysięcy złotych).
 7. Kwota ta zostanie przekazana w formie przelewu na konto wskazane przez zwycięzcę głosowania.

III. Zbiórka Internetowa

  1. Każdy Projekt, który uczestniczy w danej edycji Warszawskiej Zupy ma prawo ubiegać się także o dofinansowanie w ramach Zbiórki Internetowej.
  2. Zbiórka Internetowa będzie się odbywać po zakończeniu spotkania w ramach Warszawskiej Zupy.
  3. Projekt do Zbiórki Internetowej może zgłosić jego autor.
  4. Zbiórka Internetowa jest prowadzona za pośrednictwem serwisu Miasto2077.pl
  5. Przedstawiciele Stowarzyszenia Ludzi Nowoczesnych wraz z autorem ustalają termin prowadzenia zbiórki oraz opracowują jej opis i cel umieszczony na stronie internetowej Miasto2077.pl
  6. Informacje na temat szczegółów zbiórki – terminów, sposobu prowadzenia zbiórki oraz jej celu – będą dostępne na stronie Miasto2077.pl
  7. Płatności można dokonywać elektronicznie na stronie poszczególnej zbiórki, za pośrednictwem systemu płatniczego PayU
  8. Zbiórka Internetowa będzie trwała określony czas i nie będzie miała ograniczeń kwotowych, ani progów jej powodzenia – cała zebrana kwota, pomniejszona o prowizję operatora płatniczego PayU, bez względu na wartość trafi do autora projektu
  9. Pieniądze są przekazywane na rzecz i rachunek Stowarzyszenia Ludzi Nowoczesnych, które po zakończeniu zbiórki zobowiązuje się je przekazać dalej w formie darowizny dla autora projektu, czy jest on osobą fizyczną, osobą prawną czy też organizacją pozarządową.
  10. Sprawozdanie z przeprowadzenia zbiórki oraz Sprawozdanie z rozdysponowania środków zostaną umieszczone w serwisie Miasto2077.pl

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.

Najpopularniejsze teksty

Biblioteka z odzyskanego drewna

Świat za sto lat

Uran można wydobywać z oceanu

Zalesianie udane tylko w połowie

Co zrobić z górą śmieci