Skip to main content

/Fot:Arup//
Madryt to położone na płaskowyżu miasto o niezbyt przyjemnym klimacie. Jest sucho, lata są upalne, a zimy ostre i nieprzyjemne. Do tego jest jedną z najbardziej zanieczyszczoną stolic Europy, gdzie smog bywa równie duży co w polskich miastach. A będzie jeszcze gorzej – do połowy wieku o 25 proc. zmniejszy się zakumulowana ilość opadów, a do końca wieku o 20 proc. zwiększy się liczba dni upalnych.
Dlatego władze już dziś podjęły się realizacji szeroko zakrojonego i długofalowego planu, który miasto ma uczynić przyjemniejszym dla ludzi i ochronić przed niekorzystnymi zmianami klimatu.

Projekt Madrid + Natural opracowany przez biuro projektowe Arup zakłada podjęcie 16 różnego rodzaju aktywności. Poza strategicznymi programami, takimi jak bardzie zrównoważone planowanie, jest cała paleta bardzo konkretnych rozwiązań podpatrzonych w innych metropoliach (i które każde inne miasto, także Polskie, może wykorzystać), m.in:

Ogrody na Dachach – w Madrycie nie brak płaskich dachów, które w dodatku nie są wykorzystywane. Władze chcą aby zrobić na nich nasadzenie roślin połączone z instalacjami fotowoltaicznymi. Poza oczywistymi korzyściami ekologiczno-energetycznymi wpłynie to na zwiększenie bioróżnorodności miasta.

Dachy Chłodzące – tam gdzie nie uda się założyć ogrodu, dach będzie malowany na biało. W ten sposób 90 proc. energii słońca uda się odbić, co zmniejszy nagrzewanie się budynku w sezonie letnim.

Zielona Infrastruktura – drogi, wiadukty i estakady kryją w sobie spory potencjał. Pomiędzy pasami ruchu i kolejnymi trasami jest sporo miejsca, które można obsadzić zielenią, stworzyć obsadzone roślinami pasaże i zmieścić tzw. kieszonkowe parki.

Zazielenienie Ulic – zagęszczenie nasadzenia drzew w ciągach ulic będzie miało kilka korzyści: przyniesie cień, oczyści powietrze, zachęci ludzi do chodzenia i jazdy na rowerze, a nawet zwiększy ich poczucie przynależności do miasta (a samych mieszkańców uczyni szczęśliwszych).

Odnowienie Rzeki
– władze chcą przywrócić mieszkańcom rzekę Manzanares, która w czasie postępującej urbanizacji została mocno zabudowana i zredukowana. Sprowadzenie tutaj przyrody nie tylko powiększy tereny rekreacyjne, ale także przyczyni się do lepszej dystrybucji wody opadowej oraz wzmocni bezpieczeństwo powodziowe.

Zielone Ściany – miasto ma starą, gęstą zabudowę i niewiele miejsca na trawniki. Stąd pomysł aby wprowadzić wertykalne nasadzenie na ścianach kamienic. Nie tylko poprawią jakość powietrza, ale także będą redukować hałas, a same budynki lepiej zaizolują – temperatura wewnątrz będzie bardziej stabilna.

Przepuszczalne Nawierzchnie – różnego rodzaju nawierzchnie przepuszczające wodę przede wszystkim polepszą absorbcję deszczówki i zmniejszy ryzyko powodzi.

Farmy Miejskie – tego typu projekt są dziś w każdym dużym mieście. Madryt chce przede wszystkim zrobić to dla społeczności, tej dorosłej i tej młodszej, aby wciągnąć ją w zdrową i ciekawą aktywność (również edukacyjną) oraz lepiej zintegrować środowiska lokalne.

Wzmocnić Zaplecze Socjalne – equipamientos, tak Hiszpanie nazywają tzw. społeczne zaplecze (np. place zabaw). Dziś wiele z nich jest zaniedbanych i leży odłogiem. Miasto chce je reanimować, przede wszystkim przez lepsze powiązanie z naturą.

Miejskie Lasy – utrzymanie i rozwój tych miejskich oaz zieleni ma być jednym z priorytetów władz miasta.

Sezonowe Zacienienie – w czasie największych upałów władze chcą rozpinać płócienne żagle zacieniające miejsca gdzie znajdują się najgorętsze wyspy ciepła i mury najbardziej się nagrzewają.

Wodny Mikroklimat – rozbudowując fontanny i inne miejskie cieki wodne Madryt chce stworzyć mikroklimat odpowiednie na letnie upały. Dodatkowo w ten sposób miasto dostarczy nowych przestrzeni do zabawy i rekreacji.

Tereny Zalewowe – podobnie jak Kopenhaga czy Rotterdam miasto chce stworzyć zielone tereny rekreacyjne, które jednocześnie będą pełnić rolę zbiorników retencyjnych.


PRZECZYTAJ TAKŻE:

SZTOKHOLM WYNOSI SIĘ NA DACH
W PROJEKTACH POLSKICH MIAST CORAZ WIĘCEJ DRZEW I LUDZI
MADRYT SAMOCHODY SKAZAł NA BANICJĘ
Najpopularniejsze teksty

Wodorowe rowery

4 powody do optymizmu

Nanoplastik groźniejszy niż mikroplastik

Czyste latanie oznacza zrównoważone rolnictwo

Elektryki są bezpieczniejsze dla pasażerów