Skip to main content

Małe domki na szynach wprowadzą życie w martwą poprzemysłową przestrzeń

/Fot: Tomasz Zabłotny, Paweł Maszota// W miastach można natknąć się na miejsca, w których tory kolejowe prowadzą donikąd. W zagospodarowywanych dziś dawnych terenach poprzemysłowych bruk ulic często przecinają szyny, z którymi nie bardzo wiadomo co zrobić. Tomasz Zabłotny oraz Paweł...
Załaduj więcej