Skip to main content

Car-sharing pustoszy ulice: jeden samochód wspólny wypiera aż jedenaście prywatnych

Jeden samochód udostępniony w car-sharingu wypiera z dróg od 7 do 11 samochodów prywatnych. I nie są to przewidywania, ale ocena realnych efektów działania systemu Car2Go, której dokonali naukowcy z Transportation Sustainability Research Center, działającym na Uniwersytecie Berkeley. Car2Go to...
Załaduj więcej