Skip to main content

O Miasto2077

Miasto2077 to serwis informacyjny i jednocześnie stowarzyszenie, którego celem jest propagowanie idei nowoczesnego modelu społeczeństwa i nowoczesnego sposobu życia.

Miasto2077 ma być rodzajem platformy zbierającej z całego świata informacje dotyczące wszystkiego, co się dzieje w skupiskach miejskich. Wiadomości o poważnych trendach, które zmieniają miasta i sposób życia mieszkańców, nowoczesnym zapleczu i architekturze, a także wszelkich innowacjach udoskonalających ludzką bytność. Zarówno sprawy bardzo ważne, jak i po prostu te ciekawe.

Zgodnie z koncepcją, że media to jeden z kluczowych elementów współczesnej edukacji, naszą ideą jest zakrzewianie tej wiedzy na rodzimym gruncie.

Nasze Działania:


2018

Październik/ListopadWarszawska Zupę przenieśliśmy do internetu. Nie chcemy się ograniczać wyłącznie do zbiórek stacjonarnych, dlatego w październiku przeprowadziliśmy pierwszą zbiórkę internetową. Wspieraliśmy projekt zorganizowania Kawiarenki Naprawczej, którego autorem jest Stowarzyszenie Zero Waste Polska. Na ten cel udało nam się 3.128 zł. Kawiarenk zaplanowana jest na koniec marca 2019 roku.

 

Sierpień – na na gocławskim osiedlu Iskra w Warszawie powstały plansze do gier plenerowych, na których dzieci mogą pograć w twistera, matematyczne klasy czy matematyczno-logiczną grę węże i drabiny. To projekt Alicji Wydro, który wygrał w II edycji Warszawskiej Zupy.

 

Czerwiec – we Wrocławiu zorganizowaliśmy II już edycję OdNowa – festiwalu nieśmiecenia, naprawiania i tworzenia z odpadków. To największe we Wrocławiu wydarzenia zero waste, przygotowujemy w ramach inicjatywy Wrocław, tu żyję tu oddycham, wspieranej przez fiński koncern energetyczny Fortum.

 

Czerwiec – Po raz drugi byliśmy partnerem medialnym i merytorycznym odbywającego się we Wrocławiu Kongresu Regionów. Wspieraliśmy organizatorów przy opracowaniu programu, przygotowaliśmy pigułki wiedzy na tematy, które miały być poruszane w czasie rozmówi i prowadziliśmy debaty podczas kongresu.

 

Maj – Wsparliśmy organizacyjni i merytorycznie organizatorów Poznań Design Festiwal. W tej edycji tematem przewodnim była Bioróżnorodność – odbywające się w ramach festiwalu wystawy, warsztaty, dyskusje i spacery badawcze dotyczyły takich zagadnień jak przyroda w mieście, zrównoważony rozwój czy miejskie rolnictwo.

 

Kwiecień PopKurzacz to impreza organizowana w Dzień Ziemi przez aktywistów z wrocławskiego osiedla Popowice. W ten dzień zwołują sąsiadów, aby wspólnie sprzątać swoją okolicę. W 2018 roku pomagaliśmy zorganizować sprzątanie Parku Popowickiego. Partnerem wydarzenia byliśmy w ramach inicjatywy Wrocław, tu żyję tu oddycham, wspieranej przez fiński koncern energetyczny Fortum.

 

Kwiecień – Październik – Pomagaliśmy zorganizować cykl Pchlich Targów na wrocławskim osiedlu Szczepin. To impreza sąsiedzka zainicjowana przez grupę aktywistów Serce Szczepina aktywizująca lokalną społeczność, a przy tym dobra okazja do jak mówią organizatorzy „przewietrzenia swoich szaf”. Partnerem wydarzenia byliśmy w ramach inicjatywy Wrocław, tu żyję tu oddycham, wspieranej przez fiński koncern energetyczny Fortum.

 

Kwiecień – Wsparliśmy projekt EkoTarnogaj w ramach dzieci oraz młodzież w z jednej ze szkół wrocławskiego osiedla Tarnogaj uczestniczyły w warsztatach, eksperymentach i zajęciach terenowych, których celem była edukacja ekologiczna. Partnerem wydarzenia byliśmy w ramach inicjatywy Wrocław, tu żyję tu oddycham, wspieranej przez fiński koncern energetyczny Fortum.

 

Marzec – Czerwiec – Pomagaliśmy zorganizować cykl warsztatów Mali ekolodzy przyszłością Wrocławia. To przygotowana przez Malarnię Kreatywną seria zajęć z dziećmi i młodzieżą we Wrocławiu, które pokażą, jak z myślą o otaczającym nas środowisku tworzyć rzeczy ładne i przyjemne. Partnerem wydarzenia byliśmy w ramach inicjatywy Wrocław, tu żyję tu oddycham, wspieranej przez fiński koncern energetyczny Fortum.

 

Luty – Zorganizowaliśmy II Edycję Warszawskiej Zupy – to rodzaj miejskiego crowfundingu organizowanego przy misce dobrej zupy. W tej edycji zwyciężył pomysł Alicja Wydro na “Planszowe gry plenerowe” na Gocławiu.

 


2017


2016

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Miasto2077:

Prezes Zarządu – Piotr Karnaszewski

Sekretarz Zarządu – Grzegorz Cydejko

Skarbnik Zarządu – Filip Kowalik

Redaktor Prowadząca serwisu Miasto2077: Anna Laśkiewicz-Kowalik

Wydawca serwisu Miasto2077: Filip Kowalik

email: redakcja@miasto2077.pl