Skip to main content

W obliczeniach uwzględnia się również emisje wytworzone przy stawianiu budynków, w tym transport materiałów