Skip to main content

Dziś w Danii obowiązującą normą, którą musi spełniać każdy nowy budynek, to 12 kg ekwiwalentu CO2 na m2 rocznie