Skip to main content

Zwiększenie skali dotacji do wydobycia paliw kopalnych od 2015 do 2019 roku(1)