Skip to main content

W Krakowie na Dietla z chodnika zniknęły samochody, a na ich miejsce pojawiły się donice z roślinami. To kolejna odsłona czyszczenia miasta z nieprawidłowo wyznaczonych miejsc parkingowych. ZIKiT (Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu) oszacował, że w ten sposób ze strefy płatnego parkowania zniknąć ma około 1,8 tys. miejsc postojowych (prawie 10 proc. całego zasobu).

Wszystko zaczęło się we wrześniu ubiegłego roku, kiedy Urząd Wojewódzki rozpatrzył skargę jednego z mieszkańców, który zwrócił uwagę, że samochody parkując zajmują zbyt dużo chodnika. UW przychylił się do tego stanowiska i nakazał ZIKiT likwidację miejsc, które nie spełniają norm określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury – szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych musi wynosić co najmniej 2 m, a wyjątkowo dopuszcza się pozostawienie chodnika o szerokości 1,5 m.

ZIKiT dokonał więc inwentaryzacji ulic i sporządził nawet mapę (powyżej), gdzie chodniki są odpowiednio szerokie (zaznaczone na zielono), a gdzie zbyt wąskie (zaznaczone na czerwono), aby można było tam parkować (na żółto oznaczono miejsca, gdzie przestrzeń dla pieszych wynosi od 1,5 do 2 m). Najwięcej, bo 660 miejsc do likwidacji, znalazło się w obrębie Starego Miasta – poza tym dużo było na Grzegórzkach (ponad 300), Kazimierzu (261) oraz Starym Podgórzu (200).

Ze względu na skalę zjawiska prosta likwidacja wszystkich wytypowanych miejsc parkingowych bardzo uderzy w mieszkańców. Dlatego ZIKiT już w na wiosnę rozpoczął konsultacje z mieszkańcami, aby ustalić jak można zachować jak najwięcej miejsc dla samochodów. Tam gdzie się dało, parkowanie prostopadłe zmieniono na ukośne lub równoległe, aby dostosować się do przepisów, a jednocześnie utrzymać przynajmniej część miejsc. Innym pomysłem jest zmiana dróg dwukierunkowych na jednokierunkowe, aby dostępne było więcej miejsc na samej ulicy. Ewentualnością jest ograniczenie możliwości parkowania w niektórych miejscach, wyłącznie do mieszkańców okolicznych domów.

/Fot: Mach240390//


PRZECZYTAJ TAKŻE:

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.