Ulica kompletnie bezpieczna

  • Data: 1 kwietnia 2015 ·
  • Autor: ·
Ulica kompletnie bezpieczna
Share

Complete Streets czyli tłumacząc wprost ulica kompletna to pomysł na pełną demokratyzację ulic. Tak aby równe prawa dostali na niej zarówno kierowcy, rowerzyści jak i pieszy. To łatwe i przyjemne przechodzenie przez jezdnie, chodzenie do sklepu po zakupy czy też dojeżdżanie do pracy rowerem.

Nia ma ścisłych reguł je tworzenia i nie chodzi tu o radykalny system rozdzielania poszczególnych stref ruchu. Idzie raczej o inteligentne wykorzystanie zasobów, takie wytyczenie ródg i ścieżek, aby każdy czuł się bezpiecznie i komfortowo – od pieszego po kierowcę. Ich składowymi są m.in. chodniki, ścieżki rowerowe, buspasy, wygodne i łatwo dostępne przystanki autobusowe, gęsto wytyczone i bezpieczne przejścia dla pieszych, wyspy rozdzielające pasy, sygnalizacja świetlna na żądanie pieszych, poszerzone krawężniki, zwężone pasy ruchu i rondka. Complete Streets dopasowuje się przy tym do warunkach w jakich powstają. Całkiem inaczej wyglądają te w centrach dużych miast, od tych na przedmieściach (przykłady ulic kompletnych).

Tak przemyślane drogi nie są zresztą zwykłą fanaberią fanów zrównoważonego transportu. To koncept szczególnie nośny za oceanem. Smart Growth America’s National Complete Streets Coalition, przeprowadziła analizę 37 funkcjonowania 37 ulic kompletnych i przytoczyła całą listę korzyści jakie płyną z ich tworzenia i utrzymania.

  • Ulicę są użytkowane w sposób bezpieczniejszy – wypadki samochodowe spadły o 70 proc., a te z udziałem pieszych od 56 proc.
  • Przynoszą realne oszczędności: w ciągu roku zmninejszona liczba wypadków na analizowanych drogach przyniosła ponad 18 mln dolarów oszczędności (średnio ok. pół miliona na ulicę).
  • Zwiększają multimodalność transportu: ulicę kompletne praktycznie w każdym przypadku prowadzą do zwiększenia ilości podróży rowerem, na piechotę oraz środkami komunikacji miejskiej.
  • Projekty są tanie: przeciętny koszt przebudowy ulicy przeznaczany z miejskiej kasy to około 9 mln dol podczas gdy w tym samym miejscu kompletna ulica średnio kosztować będzie nieco ponad 2 mln dol – czyli trzy-czwarte mniej.
  • Są przyjazne otoczeniu: doświadczenie wskazuje, że kompletne ulicę ożywiają okolicę w której działają. Wzrasta zatrudnienie, rozwija się biznes, rosną ceny nieruchomości i zwiększa się ilość inwestycji prywatnych.