Share

Miasto2077 to przedsięwzięcie związane ze Stowarzyszeniem Ludzi Nowoczesnych. Ruchem społecznym, którego celem jest propagowanie idei nowoczesności: nowoczesnego modelu społeczeństwa i nowoczesnego sposobu życia. Miasto2077 prezentuje wszystko, co ważnego i nowoczesnego dzieje się w metropoliach. Poważne trendy, które zmieniają miasta i sposób życia mieszkańców, nowoczesne zaplecze i architekturę, a także wszelkie innowacje udoskonalające miejski ekosystem.

Nie chcemy być jednak tylko serwisem informacyjnym: naszą misją jest inspirować społeczne, ekonomiczne i środowiskowe zmiany w miastach. Zgodnie z koncepcją, że media to jeden z kluczowych elementów współczesnej edukacji, naszą ideą jest rozpowszechnianie wiedzy wśród samych mieszkańców metropolii.

Anna Laśkiewicz-Kowalik
Redaktor Naczelna

email: redakcja@miasto2077.pl

Publikowane przez nas teksty są ogólnie udostępnione w oparciu o licencję Creative Commons.